Úvod v kostce

!!! Stále ještě věříte stávajícím zapouzdřeným politickým stranám a jejich sehraným korytářským tanečkům?...!!!

KONEC SPOLEČENSKÉHO BALASTU - KONEC TRAGIKOMEDIE - KONEC PODVODU - KONEC NEBEZPEČÍ MULTIKULTI = KONEC POLITIKY! = KONEC POLITICKÝCH STRAN!! = KONEC (NE)ČINNOSTI "JUSTICE"(JUSTIČNÍ MAFIE)!!!

Ano - KONEC : byrokracie, korupce, zneužívání (pravo)moci, antizákonů, bezpráví, výsměchu, absurdity, volební maškarádní hysterie, podvodu...

Naopak - ZAČÁTEK : skutečné právní demokratické spravedlivé společnosti, vlády skutečných fundovaných odborníků vybraných transparentními veřejnými konkurzy, správných logických zákonů, spravedlivé policie a justice

Že by "rajská utopie"?

NIKOLIV!

USTAVENÍ TOHOTO NORMÁLU JE REÁLNĚ LEGITIMNĚ  JEDNODUCHÉ :

SILNÁ FORMACE VŠECH (VĚTŠINOVÝCH) NORMÁLNÍCH SLUŠNÝCH LIDÍ (ODSPODU) + JEJÍ PRECIZNÍ POCTIVÝ NEPODVEDITELNÝ PROGRAM = LOGICKÉ VOLEBNÍ (NADPOLOVIČNÍ) VÍTĚZSTVÍ ! = poté legitimní iniciace zrušení politických stran - včetně této naší.. - neboť prosazený Program (bez jakékoliv doktríny a ideologie) již nebude žádnou politiku potřebovat...

 

---------------------------------------

Především je třeba si uvědomit, že tato AKCE je naprosto VYJÍMEČNÁ-JEDINEČNÁ v těchto třech hlavních aspektech :

1) kromě pouhého kritizování současného stavu (tak jak to dělají leckteré "Iniciativy") nabízí i smysluplné reálné NEPODVEDITELNÉ ŘEŠENÍ

2) narozdíl od stávajících politických stran a hnutí (a i leckterých "Iniciativ"), které si vesměs do "své záležitosti" nenech(áv)ají mluvit, tato Naše Věc naopak VYZÝVÁ K OTEVŘENÉ OBČANSKÉ VĚCNÉ VEŘEJNÉ DISKUSI

3) tato Naše Věc není žádným byznysem pro její zakladatele alias formační vedení (jak je dnes politickým zvykem..), avšak "ŠÉFEM-SUPERVISOREM" SE STÁVÁ KAŽDÝ, KDO SE K TÉTO ZÁSLUŽNÉ POTŘEBNÉ CELONÁRODNÍ OČISTNÉ AKTIVITĚ PŘIDÁ

----------------------------------------

 

Avšak každý z nás ( = většinových normálních slušných lidí) musí pro tuto AKCI, pro to potřebné volební vítězství (poslední svého druhu..), aspoň něco málo udělat... (o tom na webu dále)

 

Pro naše spolupracovníky-sympatizanty-voliče musí být (měly by být) důležité

 

základní věci :

- AKTIVITA (nebýt pasívní-apatický-nečinný)
- VĚDĚT PROČ (za jaký Program)
- OVĚŘENÍ formační (programové) serióznosti (6 Bodů Věrohodnosti - viz dále)

Pro toto (již nyní zde v úvodu) vyjímáme 3 důležité testové otázky (převzaté s původním očíslováním) z našeho Testu (viz avízo v  předposlední 7.složce  - po najetí myší na šipečku na webové liště vpravo) :

-----------------------------------------------

5. Pokud již toto (nějaké pozitivní - kultivované, reálné, legitimní) řešení existuje a jeho podstata se začne realizovat, pak považuji za normální :

a) nezajímat se a přijít až k hotovému
b) akci trochu sledovat a jen pasivně (skrytě) souhlasit
c) akci podporovat - aktivním šířením ve svém okolí
d) akce se aktivně zúčastnit spolu s tvůrci a organizátory


15. Program nové formace by měl být :

a) standardní, odborně (resortně) obsáhlý, bez jakýchkoliv systémových změn a konkrétních (funkčních) protikorupčních opatření (= "populisticky slibový")
b) hezký, líbivý, ale "systémově tolerantní"(- poctivý a spravedlivý jen trochu..)
c) srozumitelný, poctivý, plně antikorupční (s absolutními kontrolními mechanismy), spravedlivý = nepodveditelný (pro kohokoliv)

 

18. Abych zjistil/a, zda-li to nová formace myslí s obyčejnými lidmi skutečně poctivě a opravdově :

a) stačí si jen jejich (hezký, líbivý) text přečíst a uvěřit
b) je třeba jim (tematicky dotazově trefně) napsat nebo zavolat, a udělat si úsudek podle jejich (ne)odpovědi..
c) je dobré se s nimi i (po objednání se) setkat osobně a udělat si úsudek podle jejich osobního chování a jednání.. (= (ne)ochota odpovědět, vysvětlit : vstřícnost, konkrétnost, věcnost vers. odtažitost, arogance, mlžení..)

-----------------------------------------------

Vážení, kdo na tyto 3 dotazy odpověděl variantovými odpověďmi "těmi co nejvíce spodnímí", tak to je ten potřebný správný slušný (nelhostejný) člověk, který bude této Naší Poctivé Věci užitečně prospěšný...
 

Avšak samozřejmě doporučujeme přečíst tento web (téměř) všem - tedy : 

- správným NEVOLIČŮM (kteří vědí, že ve stávající politické nabídce žádné dobro není = pouze vícemenší zlo...)

- "líným" NEVOLIČŮM (kteří nevolí z lenosti či z "paušální nezainteresovanosti" - těmto se nyní dává tato zajímavá poctivá volební nabídka na vědomí = že již konečně stojí za to volit...)

- "nerozhodn(ut)ým" VOLIČŮM (kteří volí situačně, "z plezíru" - přičemž "asi tuší", že žádné dobro nevolí...)

- skalním "středo-levým" VOLIČŮM (kteří volí v bezmezné víře, že jejich Strana (Hnutí) něco skutečně pozitivně změní... - i tito nechť se dozvědí, že existuje něco mnohem lepšího, skutečně poctivého)
 

P.S.: Nedoporučujeme dále číst skalním pravicovým voličům (kteří volí s účelem zamezit jakékoliv normální pozitivní změně - které se bojí - oprávněně..) - tito neslušní lidé (mírně řeč..) z této poctivé spravedlivé věci rozhodně radost mít nebudou...


Webové stránky zdarma