Souhrn - kontakt


Vážení.

V (in)formační složce bylo (věříme, že snad dostatečně srozumitelně) vyjádřeno-zdůvodněno, proč je naše společnost velmi nemocná, ba nyní i začínající muslimsko-islámskou hrozbou NEODHADNUTELNĚ NEBEZPEČNÁ... Proti této nemoci + nebezpečnosti se však LZE ÚSPĚŠNĚ EFEKTIVNĚ BRÁNIT. NAKONEC JE TO I KAŽDÉHO SLUŠNÉHO (NELHOSTEJNÉHO) OBČANA ZÁKLADNÍ  P O V I N N O S T ...

Bylo (věříme, že snad dostatečně srozumitelně) vyjádřeno-zdůvodněno, že tím základním obranným krokem je POCTIVÉ OBČANSKÉ SJEDNOCENÍ SE V OTEVŘENOU ORGANIZOVANOU FORMACI - V POCTIVÉ OTEVŘENÉ VŠELIDOVÉ HNUTÍ (ODSPODU).

V následující složce (složkách) jste si přečetli relevantní podklad, na jakém základě je Naše Formace (SL-5S) nyní funkční - neboť vizitka každého Uskupení, které chce řešit-ovlivňovat, je především jeho program...
(Ten náš sepsaný Program samozřejmě není dogma a lze ho dále otevřenou veřejnou diskusí rozvíjet-upravovat-optimalizovat.)

Nyní tedy záleží na každém, jak se k Poctivému Projektu - k tomuto Logickému Řešícímu Mustru - postaví.
Ať již na Facebooku či náhodně na ulici se setkáváme s lidmi, kteří na poměry notně spílají, vulgárně nadávají, ba i režimu "radikálně násilně vyhrožují", nebo kteří jen pasívně (bezmocně) "pláčí". Všichni tito tedy mají nyní šanci se seberealizovat a NĚCO SMYSLUPLNÉHO ŘEŠITELNÉHO UDĚLAT - tedy každopádně něčím věcným přispět do této vyhlášené Všelidové Otevřené Řešící Diskuse.. A nikdo by se neměl vymlouvat na nějaký "strach, bázeň", neboť účast na našem Projektu není vůbec nic extremistického, nelegálního. Aktivní účast na Naší Věci není  žádnou "neskonalou statečností", žádným "okázalým hrdinstvím" - je to normální bezpečný legitimní krok, kterým nikdo nic neriskuje. Takže nyní se ukáže, jak to kdo s tou osobní žehrací nespokojeností myslí - zda-li mu stačí jen osobně nadávat či zda-li chce i něco pozitivně řešit (aby již posléze nadávat nemusel).
Vy, kdož jste si tento web pozorně přečetli a nepřiložíte ruku k poctivému občanskému dílu, byste si to měli vyřídit se svým svědomím, jakou "hru" to vlastně hrajete...
 

Dá se shrnout, že tato naše aktivita je AKCÍ (téměř) PRO VŠECHNY - NE/VOLIČE :

- samozřejmě pro ty většinově nespokojené
- o něco méně již pro ty celkem (komerčně) spokojené alias "ne (nepříliš) nespokojené", kteří k volbám chodí a kterým je "(mo)mentálně celkem dobře" (- ti zde mohou získat určité (jim chybějící) info + dozvědět se, že věci jdou dělat lépe - poctivě...)
- tato Naše Věc určitě nebude vonět těm, kterým tento režim plně vyhovuje = těm, kteří na něm participují potažmo kteří si zde "již něco nakradli" = těm, kteří se změny (k lepšímu, ba k úplnému fungování práva a spravedlnosti) bojí...

---------------------------

Přátelé.
Pozitivně věříme, že ten START v názvu našeho webu nyní skutečně efektivně začne - tedy že se probudíte a Dobrou Věc podpoříte, neboť bez vás, aktivních podporovatelů-regionálních spolupracovníků, se nepohneme z místa...
Očekáváme tedy vaši podporu : ti skuteční slušní lidé se nám ozvou k aktivní spolupráci, ti "(ne)aktivně nerozhodní" alespoň věc rozešlou + zmíní se svým známým. Každý by se měl o této Poctivé Řešící Věci zmínit (alespoň) dvaceti svým známým - ti by poté měli udělat totéž.
Tímto písemným-ústním rozšiřováním + samozřejmě i nutnou hromadnou letákovou podporou (viz další složka) bychom se geometrickou řadou dostali do povědomí lidí cca za pár týdnů (měsíců) - čímžto bychom i mohli stihnout již tyto nadcházející volby v příštím roce 2017. Jaké volby (= kdy a zda-li vůbec) můžeme stihnout, však není vůbec podstatné...
Podstatné je to, že KAŽDÝ, kdo bude členem Formace SL-5S, totiž BUDE MÍT ČISTÉ SVĚDOMÍ, ŽE PRO SPRAVEDLNOST A LEPŠÍ PŘÍŠTÍ NAŠÍ ZEMĚ, NAŠÍ PLANETY, UČINIL MAXIMUM - tedy bez ohledu na to, zda-li budeme relevantním volebním Hnutím či zda-li pouze vznikne konstruktivně oponentní "Klub Spravedlivých"...
Žádný negativismus a skepse není namístě : naštvaných lidí je velká většina, takže bychom se logicky měli stát Velkou SPOLEČENSKY RELEVANTNÍ Formací.. Avšak na vznik takovéhoto SUBJEKTU již mají vliv i jiné "osudodílné" (lidmi neovlivnitelné) okolnosti... Takže i kdyby vznikla jen ta nějaká menší Formace = ten případně "jen" vzniklý občanský oponentní KLUB SPRAVEDLIVÝCH (pod hlavičkou SL-5S), tak i ten bude jistým relevantním užitečným Mementem vůči tomu, co se zde antispravedlnostně děje = Mementem vůči těm, kteří toto nehorázné dění podporují či přímo řídí...

Pokud vše půjde komunikačně normálně, tj. pokud bude ten správný ohlas, máme v plánu brzy činit poradní debatní (koordinační regionální) schůzky alias "Kulaté stoly" + i veřejné Mítinky. Až (resp. pokud) bude naše základna dostatečná, pak můžeme uvažovat i o veřejných demonstracích - narozdíl od těch stávajících "iniciativních vyřvávacích senilních projevů" nicneřešících (pouze "štěkacích") to však bude veřejná prezentace ORGANIZOVANÁ, SYSTEMATICKY CÍLEVĚDOMÁ - za informování lidí, za získávání další občanské podpory pro Naši Poctivou Věc. Lze již nyní říct, že ti náhodní kolemjdoucí, kteří se s našemi aspekty seznámí, proti těmto snad nebudou moct nic říct - a pokud přece, ochotně odpovíme-vyjasníme.. Stávající Strany, Hnutí či Iniciativy "svou věc" neprovozují poctivě, správně, a lze jim proto toho tedy vytknout nespočet - na což však tyto "účelové komerční politické spolky" či podivné subpolitické "iniciativní sekty" samozřejmě nereagují...

Pakliže zde v předchozí větě zmiňujeme komerční účelovost stávajících (sub)politických subjektů, které nechtějí správně řešit a jdou do voleb + následně k politickému korytu především pro finanční zisk (který je resp. může být nastavenou "státní volební odměnou" značný..), pak my tuto Akci rozhodně neděláme pro peníze. Avšak pokud již třeba nějaký státní volební příspěvek obdržíme, pak těm, kteří v této rozhodné počáteční chvíli pomohou (= stanou se relevantními členy Formace) rozhodně "nic dlužni" nezůstaneme.. Protože kdo pomohl Dobré Věci (ku prospěchu celé společnosti), má právo být adekvátně odměněn - to je spravedlivé...
 
NAŠE FORMACE SL-5S, která je na naší scéně konečně poctivě o něčem, JE PLNĚ OTEVŘENÁ - je připravena otevřeně zodpovědět veškeré věcné dotazy. Touto svou transparentností je a bude nerozpadná, nestagnující - naopak logicky pouze se rozrůstající...
(Těm, kteří lecos vědí o nadsvětských věcech, možno říct, že tato resp. jakákoliv Spravedlivá Formace je i jinodimenzně nesmrtelná...)


Akceptujeme-zodpovíme každý věcný návrh, připomínku - vyzýváme k otevřené veřejné řešící diskusi!


KONTAKTUJTE NÁS - mailem, či na skupině na Facebooku.
NA KAŽDOU VĚCNOU ZPRÁVU ODPOVÍDÁME - pokud by se k vám naše odpověď nedostala, pak mail či vzkaz na Facebooku (ať již od vás či následně zpětně od nás) "někde zamrzl". V tom případě zavolejte.

KONTAKT :

E-mail : sl-5s@seznam.cz ; regenerators@seznam.cz ; Tel.: 722 177 107

Facebook : skupina OBČANSKÁ MOBILIZACE-HNUTÍ    
                       https://www.facebook.com/groups/779847508819558/?fref=ts

 (Pro poškozené-podvedené úřední mocí PRÁVNÍ PORADNA ZDARMA)


S přáním, aby se nám, drtivě většinově slušným lidem, Dobrá Věc podařila,
vás zdraví  SL-5S

(P.S.: Zatím nás není mnoho, proto žádná jména v kontaktu "z taktických důvodů" neuvádíme...)


Webové stránky zdarma